Get Adobe Flash player

Podatki o podjetju

Firma:

VERBOVŠEK, Pravno in poslovno svetovanje, d.o.o.

Skrajšana firma:

VERBOVŠEK d.o.o.

Dejavnost:

69.103 Druge pravne dejavnosti

 

70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje

Sedež:

Razgledna ulica 11, 3000 Celje

Matična številka:

6527094000

Davčna številka:

63248344

Poslovni račun:

SI56 6100 0000 6479 850 pri Delavski hranilnici d.d. Ljubljana

Poslovna enota:

DAŠA IN PRIJATELJI, Varstvo psov in mačk, Pletovarje 71, 3222 Dramlje

Dejavnost PE:

96.090 – Druge storitvene dejavnosti

Družba je vpisana v PRS dne 09.01.2014, opr. št. Srg 2014/1114 (Okrožno sodišče v Celju).

Direktor:

Karmen VERBOVŠEK, dipl.ekon.

Prokurist:

Dušan VERBOVŠEK, univ. dipl. prav.

Spletna stran:

www.verbovsek.si

e-mail:

info@verbovsek.si

GSM:

+386 31 682 290

 

+386 31 591 184

 

+386 31 479 373