Get Adobe Flash player

Cenitve nepremičnin in geodetske storitve

S pravilno in strokovno cenitvijo lahko ugotovimo realno vrednost nepremičnine. 

Cenitve nepremičnin potrebujemo zlasti:

- v postopku prodaje in nakupa nepremičnin;

- v primerih zavarovanja posojila;

- v primerih postopkov razdelitve premoženja bodisi med zakoncema oz. izvenzakonskima partnerjema;

- v primerih drugih oblik razdružilnih, darilnih ali izročilnih pogodb;

- pri oceni vlaganja v nepremičnine, presojah knjigovodskih vrednosti ter

- za druge primere oz. potrebe, katere narekujejo predpisi ali sklenjene pogodbe.

V vseh naštetih primerih vam predlagamo in organiziramo storitve - cenitve naših poslovnih partnerjev - sodnih cenilcev ustreznih strok (gradbene, prometne, druge tehnične stroke…).

 V postopkih ureditve zemljiškoknjižnih stanj, legalizacije gradenj, posredovanja pri pridobitvi gradbenih dovoljenj vam zagotovimo kvalitetno in hitro izvajanje geodetskih storitev po konkurenčnih cenah s strani naših pogodbenih partnerjev.