Get Adobe Flash player

Pravno svetovanje

Podjetje zagotavlja in izvaja pravno svetovanje o primernosti, vrstah ter optimalnih rešitvah pri reševanju posameznih razmerij, preveritev dokumentacije, pomoč pri pridobivanju manjkajoče dokumentacije, pomoč in svetovanje pri pogajanjih ter sestava različnih vrst in oblik pogodb ter vodenje postopkov z različnih pravnih področjih.

Prvi brezplačni pravni nasvet (do 30 minut, osnovno pojasnilo stranki o pravnem položaju v njegovi zadevi in kratek nasvet o možnosti za sklenitev izvensodne poravnave, o pravicah in obveznostih pri uvedbi postopka, o pristojnosti sodišča, o procesnih pravilih, stroških in načinu izvršitve odločbe)

V kolikor je le mogoče, vse rešitve dopolnimo z dostopno sodno prakso in obrazložitvijo ravnanj sodišč v podobnih primerih.

Stremimo k izvajanju kakovostnih storitev. Če morebiti z našim posredovanim odgovorom niste popolnoma zadovoljni ali vam težava ni dovolj razjasnjena, brezplačno dopolnimo naš odgovor.