Get Adobe Flash player

Prekrškovno pravo

-      s estava ugovorov, pritožb in zahtev za sodno varstvo zoper odločbe o prekršku ter plačilnih nalogov;

-      v laganje pritožb in ugovorov;

-      s estava in vlaganje predlogov za obročno plačilo globe;

-      s estava pravnih aktov v vseh vrstah upravnih postopkov;

-      s vetovanje in sestava tožb v upravnih sporih.