Get Adobe Flash player

Ligelizacije gradenj

Podjetje zagotavlja in izvaja poslovno in tehnično svetovanje glede legalizacije nedovoljenih gradenj, pri čemer vam nudimo celovit pristop k reševanju vašega problema (pridobitev ustreznih potrdil in lokacijskih informacij, zemljiškoknjižnih izpisov, izvedbo geodetskega posnetka obstoječe črne gradnje, projektiranje in izvedba postopka do pridobitve gradbenega dovoljenja, vris stavbe v zemljiški kataster in njeno evidentiranje v register nepremičnin …).